Wat

Wat doet Studio Devise?

Studio Devise maakt ontwerpen en uitwerkingen voor bouwplannen. Door brede ervaring in alle fases van het ontwikkelen van bouwplannen kan Studio Devise kleine tot middelgrote plannen uitwerken en begeleiden zoals:


Nieuwbouw woningen of bedrijfsgebouwen

Kleine of grote verbouwingen van een woning of bedrijfsgebouw

Nieuwbouw of verbouw van bijgebouwen

Interieurverbouwing

Zelfbouw individueel of collectief

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Sportaccommodaties

Horeca of Retail

Buitenruimte


Om te kunnen bouwen of verbouwen moet vaak een complex proces doorlopen worden. Studio Devise staat u bij en ontzorgt. Leidend in het opstellen van een ontwerp is altijd de gebruiker, u als opdrachtgever. Daarvoor is het belangrijk om uw uitgangspunten zo goed mogelijk te leren kennen. Met uw idee of droom en met uw ruimtelijke wensen en beschikbaar budget verzorgt Studio Devise de realisatie van uw plan.

Visie

Een goed ontwerp begint bij goede bruikbaarheid, soliditeit en schoonheid. Duurzaamheid en waarde ontstaan hieruit. De meerwaarde voor u als gebruiker en uw omgeving maakt een goed ontwerp zeer relevant. Een goed plan voor u, op een specifieke plek, is persoonlijk. Daarvoor wil ik niet in een op voorhand bepaalde stijl of signatuur ontwerpen. Het is mijn overtuiging dat uw specifieke wensen op een specifieke plek ook om een specifieke uitwerking vraagt. Door zorgzaam om te gaan met deze wensen is het doel dat uw bouw past als een maatpak en de door u gewenste uitstraling reflecteert. Daarnaast vind ik het een belangrijke verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk gebruik te maken van de potentie van de omgeving (context), materialen en budget.


Kosten

Wat u kwijt bent aan ontwerpkosten voor uw plan hangt af van uw specifieke wensen, welke diensten u uit handen wil geven of zelf wil doen en de grootte van het project. Tijdens onze eerste kennismaking waarin we onder andere een inschatting maken van het budget t.o.v. het plan, zal dit meer vorm krijgen. Na dit kennismakingsgesprek kan ik voor u een heldere offerte opstellen.