Hoe

Hoe komen wij tot een plan?


1.Kennismaking en inventarisatie van het idee

Graag ga ik geheel vrijblijvend met u in gesprek over uw wensen en wat ik voor u kan betekenen. Indien u al inzicht heeft in een locatie, plan en budget kan u mij hierover voorafgaand aan onze eerste kennismaking inlichten. Dan kan ik mij vast verdiepen in de mogelijkheden.


2.Onderzoek haalbaarheid idee, plan en proces

Tijdens een eerste kennismaking kunnen afspraken gemaakt worden over het nader onderzoeken van uw idee. Ik kan bijvoorbeeld voor u:

Financiële haalbaarheid van uw plan toetsen

Technische en ruimtelijke haalbaarheid onderzoeken

Advies geven op uw Programma van Eisen, of een PvE opstellen

Een specifiek stappenplan opstellen voor uw project en dit koppelen aan een heldere offerte voor mijn werkzaamheden.


3.Concept of schetsontwerp

In de beginfase van uitwerking van uw plan zal ik één of meerdere schetsontwerpen opstellen om het idee een eerste richting te geven. Vaak leidt het schetsen en bekijken van alternatieven voor het plan tot een beter inzicht in wensen en mogelijkheden. Als u als opdrachtgever overtuigd bent van het schetsplan is het concept klaar voor uitwerking.


4.Plan uitwerking

Afhankelijk van de opdracht en uw wensen werk ik voor u het plan in fases uit in:

schetsen

digitale (bouwkundige) tekeningen

2D en 3D impressies

3D gebouwmodel (BIM)

eventueel maquettes

In overleggen neem ik u mee in het vormen van uw plan. Na een schetsontwerp (SO) volgt een voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), kan ik de aanvraag omgevingsvergunning (eerder bouwvergunning) voor u verzorgen, kan ik het plan uitwerken in een technisch ontwerp en technische omschrijving (TO) en zo nodig kan ik werktekeningen produceren voor directe aansturing van de uitvoering.


5.Begeleiding

Tijdens de planontwikkeling is regelmatig overleg en afstemming. Waar advies van derden als constructeur, installatie adviseur of andersoortig advies nodig is, verzorgt Studio Devise de coördinatie en aansturing. Tevens kan (voor-) selectie van uitvoerende partijen verzorgd en de prijsvorming gecontroleerd worden. Door tijdens de uitvoering bij het bouwproces betrokken te blijven als directievoerder of uw adviseur kan ik de kwaliteit bewaken.


Ik kijk er naar uit om met u uw plan te realiseren!

Ik kijk er naar uit om met u uw plan te realiseren!